GIỚI THIỆU VỀ CADPRO

Công ty C phn Phn mm - T đng hóa - Điu khin (CadPro JSC) được thành lp t năm 2005, sau gần 20 năm phát trin và ln mnh, CadPro luôn là đơn vị cung cp gii pháp hàng đu trong lĩnh vc Công ngh Thông tin và Truyn thông, đc bit là các h thng t đng hóa điu khin ti Vit Nam.

CadPro chú trng nghiên cu phát trin công ngh tích hp hướng ti gii pháp thích hợp vi môi trường và khuôn khổ tài chính Vit Nam, nhm đáp ng nhu cu Công ngh thông tin phát triển ngày càng cao trong nước và hướng ti th trường quc tế.

Với đội ngũ các tiến sĩ, kỹ sư, cử nhân lập trình, thiết kế giải pháp hệ thống và các kỹ sư chế tạo máy được đào tạo cơ bản trong và ngoài nước cùng đội ngũ các kỹ thuật viên, công nhân trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình sáng tạo, CadPro đã tạo ra các sản phẩm đa dạng chuyên dùng trong giao thông, công nghiệp, quản lý, giáo dục đào tạo, quân sự, an ninh quốc phòng.

Công ty CadPro là một trong những sáng lập viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Việt Nam.

Trong suốt quá trình hoạt động và phát triển, Ban Lãnh đạo và toàn thể nhân viên CadPro luôn không ngừng học hỏi, đổi mới công nghệ, nâng cao sản phẩm, dịch vụ nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho Khách hàng.

CADPRO sn sàng hp tác vi các đi tác trong và ngoài nước vi tiêu chí

                           Cùng Hợp tác - Cùng Phát triển

Hiu qu công vic ca Khách hàng là trng tâm

.