LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Công ty CadPro với thế mạnh là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực phần mềm, thiết kế tự động hóa, điều khiển, đặc biệt là các ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục, giao thông, an ninh, quốc phòng... Tiêu biểu:

  • Hệ thống quan trắc và điều khiển thành phố thông minh, giao thông thông minh;
  • Hệ thống thông minh quản lý, điều hành đường cao tốc, quốc lộ;
  • Hệ thống mô phỏng phục vụ giảng dạy và đào tạo nghề
  • Hệ thống giám sát bầu trời;
  • Hệ thống giám sát từ xa và cảnh báo cháy rừng
  • Hệ thống tự động quan trắc môi trường khí đô thị, quan trắc nước mặt;

 

Nghiên cu, sn xut, chế to, cung cp, lp đt, sa cha, bo hành, bo trì và chuyển giao công nghệ các thiết bị, sản phẩm ứng dụng trong các lĩnh vực:

  • Công nghệ thông tin, tự động điều khiển, điện tử viễn thông
  • Hệ thống đèn tín hiệu giao thông, hệ thống chiếu sáng nội ngoại thất
  • Hệ thống tự động hoá công nghiệp
  • Hệ thống đo lường, thí nghiệm, tự động hoá, xử lý môi trường; công trình công nghệ môi trường, công nghệ sinh học

 

Cung cp, lp đt, bo dưỡng các thiết b vin thông, lp đt các thiết b truyn dn cho các tuyến viba và hạ tầng mng cáp thông tin....

Sản xuất phần mềm tin học...