CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG ISO 9001: 2008

Vào ngày 04/8/2022, Công ty Cổ phần Phần mềm Tự động hóa Điều khiển CADPRO đã được Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Tiêu chuẩn QUACERT đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Đây là sự công nhận cho những nỗ lực cải tiến hiệu quả trong công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Tiêu chuẩn ISO 9001.

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào ngày 14/11/2008, là phiên bản tiêu chuẩn quốc tế mới nhất được các tổ chức tại 175 quốc gia trên thế giới sử dụng làm mô hình hệ thống quản lý chất lượng.

Trải qua hơn 10 năm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 hiện nay Công ty CadPro đã duy trì và phát triển hệ thống quản lý quy mô chặt chẽ đảm bảo huy động tối đa nguồn lực. Mọi sản phẩm xuất xưởng đều được kiểm duyệt qua các khâu một cách nghiêm ngặt đạt tiêu chuẩn tốt, lợi ích mà hệ thống quản lý mang lại.

VỀ ĐỐI NỘI

Giúp lãnh đạo quản lý hoạt động của doanh nghiệp khoa học và hiệu quả. Cải thiện hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận nhờ sử dụng hợp lý các nguồn lực, tiết kiệm chi phí.

- Kiểm soát chặt chẽ các công đoạn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Nâng cao năng suất, giảm phế phẩm và chi phí không cần thiết.

- Tạo được mối quan hệ chặt chẽ giữa lãnh đạo và nhân viên.

- Giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng trong nội bộ, triệt tiêu những xung đột về thông tin do mọi việc được qui định rõ ràng. Mọi việc đều được kiểm soát, không bỏ sót, trách nhiệm rõ ràng.

- Thúc đẩy nề nếp làm việc tốt, nâng cao tinh thần thái độ của nhân viên.

VỀ ĐỐI NGOẠI

- Tạo lòng tin cho khách hàng, chiếm lĩnh thị trường. Đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng của khách hàng. Thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Củng cố và phát triển thị phần. Giành ưu thế trong cạnh tranh. Thuận lợi trong việc thâm nhập thị trường quốc tế và khu vực.

- Khẳng định uy tín về chất lượng sản phẩm của Doanh nghiệp.

- Đáp ứng đòi hỏi của Ngành và Nhà nước về quản lý chất lượng.