Máy tính nhúng quản lý giám sát điện lực CadProP


Máy tính nhúng quản lý giám sát điện lực CadProP là thiết bị để kết nối tập trung, tính toán xử lý và hiển thị thông tin trên màn hình từ mạng lưới cảm biến theo dõi giám sát nguồn điện. 
Máy tính nhúng có khả năng kết nối, quản lý tới 32 thiết bị cảm biến đo, giám sát điện thông minh.

Thiết bị cắt lọc sét đường mạng CPR_RSP_RS485


Loại thiết bị CPR_LSP_RJ485 cắt lọc xung sét lan truyền trước các dây mạng máy tính được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61643-21, theo kiểu kết hợp (combination type SPD)  giữa phần tử chống sét kiểu chuyển mạch (voltage switching type) với phần tử chống sét kiểu giới hạn điện áp (voltage limiting type).

Thiết bị cắt lọc sét đường mạng CPR_RSP_LG45


Loại thiết bị CPR_LSP_RJ45cắt lọc xung sét lan truyền trước các dây mạng máy tính được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61643-21, theo kiểu kết hợp (combination type SPD) giữa phần tửchống sét kiểu chuyển mạch (voltage switching type) với phần tử chống sét kiểu giới hạn điện áp (voltage limiting type). Thiết bị tự động ngắt phía được bảo vệ ra khỏi mạng máy tính khi có quá áp phát sinh từ sét cảm ứng lên đường tín hiệu mạng.

Thiết bị cắt lọc sét đường nguồn CPR_LSP_220

 


Loại thiết bị CPR_LSP_220V để bảo vệ cho các đường nguồn 220VAC 50Hz hoặc 60Hz chống các xung sét lan truyền được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61643-1, IEC269 theo kiểu kết hợp (combination type SPD)  giữa phần tử chống sét kiểu chuyển mạch (voltage switching type) với phần tử chống sét kiểu giới hạn điện áp (voltage limiting type). Thiết bị tự động ngắt phía được bảo vệ ra khỏi mạng điện nguồn khi có hiện tượng quá dòng, quá nhiệt. Thiết bị có đèn led báo hiệu trạng thái nguồn điện.