Thiết bị dò xe


Thiết bị được sử dụng để phát hiện xe trên đường, đếm xe và phân loại xe. Thiết bị có thể xác định sự có mặt của xe tại vị trí đo, gửi tín hiệu tới các hệ thống ứng dụng. 
Vòng từ cảm ứng của thiết bị được lắp đặt trên nền đường, được nối dây và luồn ống về tủ điều khiển, nối với bộ điều khiển vòng từ. Bộ điều khiển vòng từ sẽ liên tục quét và đọc sự thay đổi trên vòng từ, tới một ngưỡng được đặt trước.

MÔ TẢ CHUNG

  • Thiết bị được sử dụng để phát hiện xe trên đường, đếm xe và phân loại xe. Thiết bị có thể xác định sự có mặt của xe tại vị trí đo, gửi tín hiệu tới các hệ thống ứng dụng.
  • Vòng từ cảm ứng của thiết bị được lắp đặt trên nền đường, được nối dây và luồn ống về tủ điều khiển, nối với bộ điều khiển vòng từ.
  • Bộ điều khiển vòng từ sẽ liên tục quét và đọc sự thay đổi trên vòng từ, tới một ngưỡng được đặt trước, bộ điều khiển vòng từ sẽ xác lập trạng thái có xe.
  • Việc kết hợp nhiều thiết bị vòng từ và một số thiết bị khác sẽ tạo ra hệ thống phân loại xe

CHI TIẾT SẢN PHẨM

 Thiết bị dò xe được tích hợp từ các thành phần sau

  • Bộ nguồn: Được đặt trong tủ điều khiển, cấp nguồn điện cho bộ dò tín hiệu vòng từ.
  • Thiết bị dò vòng từ: Đặt trong tủ điều khiển, thực hiện kết nối với các vòng từ, quét nhận tín hiệu và trả ra các trạng thái.
  • Vòng từ dò xe: Được đặt dưới nền đường, nối về tủ điều khiển và kết nối với thiết bị dò vòng từ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

thietbidoxe

ỨNG DỤNG

thietbidoxe2