Hệ thống định vị viễn thám CadPro TPS


Hệ thống sử dụng ống kính để quan trắc các vật thể, mốc địa hình từ khoảng cách xa. Các thiết bị cảm biến cho phép đo phương vị và góc tà của trục ống kính và gửi số liệu về máy tính nhúng đi cùng với thiết bị. Các số liệu quan trắc của một ống kính được báo về trung tâm theo dõi qua hệ thống truyền thông số không dây hoặc mạng hữu tuyến.

Tính năng:

Hệ thống sử dụng ống kính để quan trắc các vật thể, mốc địa hình từ khoảng cách xa. Các thiết bị cảm biến cho phép đo phương vị và góc tà của trục ống kính và gửi số liệu về máy tính nhúng đi cùng với thiết bị. Các số liệu quan trắc của một ống kính được báo về trung tâm theo dõi qua hệ thống truyền thông số không dây hoặc mạng hữu tuyến. Từ đó hệ thống trung tâm có thể ra lệnh điều khiển quay ống kính của thiết bị đặt tại điểm khác để cùng bắt bám một mục tiêu. Một thiết bị thu nhận tín hiệu định vị GPS được lắp đặt trên mỗi máy CadPro TPS cho phép xác định chính xác vị trí của nó mỗi khi cần phải di chuyển.

sanpham9Đặc điểm nổi bật:

  • Phần mềm nhúng CadPro TPS kết hợp với phần mềm xử lý ảnh cho phép tự động xử lý tính toán toạ độ chính xác của tiêu điểm quan trắc trong ống kính, xác định chính xác vị trí của mục tiêu.
  • Hệ thống định vị viễn thám CadPro TPS đã được ứng dụng thành công trong lĩnh vực quân sự để tự động phát hiện vật thể bay trên bầu trời. Ngoài ra nó có thể dễ dàng được mở rộng cho các bài toán xử lý dữ liệu tự động cho quan trắc địa hình.